انجمن اسباب بازی وپولیش

انجمن فروشندگان اسباب بازی و پلیش تهران اولین سندیک های تخصصی در صنعت اسباب بازی ایران به شمار میرود این انجمن در دی ماه ۱۳۹۶ با همت جمعی از تجار این صنعت در وزارت کار باشماره ۷۸۸-۳/۲-۷ ثبت گردیده است .

اهداف انجمن اسباب بازي و پوليشي :

۱- تبیین و ارتقاء جایگاه اجتماعی و قانونی فعالين صنعت اسباب بازي و دفاع از حقوق صنفي

۲- بازسازی شخصیت شغلی فعالين صنعت اسباب بازي از طریق مشارکت فعال در نهادهای تصمیم‌گیری و قانون‌سازی

۳- ساماندهی مسائل مالیاتی این رسته شغلی

۴- تعریف و پیگیری نیازهای رفاهی اعضاء و پرسنل وابسته از طریق ایجاد تعاونی‌ها و یا کارگروههای لازم برای ساخت و تامین مسکن پرسنل، بیمه‌های تکمیلی، قراردادهای درمانی و …

۵- بررسی و ایجاد نشریه چاپی/ الکترونیکی شایسته به منظور تامین اطلاعات مورد نیاز همکاران و بروز سازی آنها، همچنین ایجاد یک تربیون مستقل جهت بیان نظرات و عقاید انجمن و رساندن پیام به مسئولین دولتی و جامعه تجارت ایران

۶- حذف دلالان و تاجرين غیر قانونی از چرخه اقتصاد و تامین حقوق شغلی اعضاء رسمی انجمن

۷- تعریف و ایجاد رابطه بایسته و قانونی بین فعالين اين صنعت با گمرکات و سازمانهای همجوار مانند استاندارد، شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و داخلی، صنایع، بازرگانی، کشاورزی، بهداشت و بانکها به منظور تثبیت جایگاه اعضا در چرخه تجارت ملي و بین‌الملل

۸- ارتقاء سطح علمی همكاران و پرسنل مربوطه از طریق آموزش، مشارکت در نهادهای علمی داخلی/ بین‌المللی و نشریات معتبر و بولتنهای کاربردی

۹- ایجاد نشاط و تعلق خاطر در اعضاء انجمن از طریق ایجاد مشارکت و همکاری و همراهی مستمر اعضاء با انجمن در تحقق اهداف جمعی

فهرست